Prečo aklimatizovať laminátovú podlahu pred pokládkou? Dôležitých 48 hodín

Pred pokládkou laminátovej podlahy je dôležité dodržať určité postupy, ktoré sú nevyhnutným krokom pre bezproblémovú inštaláciu podlahy, ako aj pre jej budúcu funkčnosť a bezchybný vzhľad. Mnohí zákazníci si často krát kladú otázku:„ naozaj je potrebné aklimatizovať laminátové podlahy pred ich inštaláciou? “ Odpoveď znie- áno. V nasledujúcich riadkoch prinášame dôležité informácie o tom, prečo je aklimatizácia laminátovej podlahy nevyhnutná a ako správne laminátovú podlahu aklimatizovať.

Prečo sa laminátové podlahy musia pred pokládkou aklimatizovať?

Laminátové podlahy majú nosnú dosku (jadro) vyrobenú na báze dreva. Jadro z drevovláknitej dosky s vysokou hustotou HDF je aj napriek vysokej hustote do určitej miery citlivé na zmeny teploty a vlhkosti, keďže je vyrobené z prírodných drevných vlákien. To spôsobuje, že sa nosná doska rozpína alebo zmršťuje v závislosti od meniacich sa klimatických podmienok.

Podmienky pri výrobe laminátových podláh, počas prepravy, ako aj pri ich skladovaní sa môžu líšiť od podmienok u vás doma, čo sa týka úrovne vlhkosti a teploty. Vo všeobecnosti platí, že akákoľvek laminátová podlaha sa preto musí bezprostredne pred inštaláciou aklimatizovať na teplotu a vlhkosť v miestnosti, v ktorej bude inštalovaná. Aklimatizácia je potrebná, aby sa zabezpečilo, že sa materiál jadra podlahy prispôsobí klíme v miestnosti, stabilizuje sa a zacvaknutie/ uzamknutie spojov bude fungovať optimálne. To zaručí následnú bezproblémovú pokládku. Z tohto dôvodu sa preto neodporúča inštalovať laminátovú podlahu ihneď, ako si ju prinesiete domov.

Ako správne aklimatizovať laminátové podlahy?

Pre správnu aklimatizáciu laminátovej podlahy je potrebné zabezpečiť v miestnosti vhodné podmienky:

 • Podklad musí byť úplne suchý- je dôležité vykonať kontrolu obsahu vlhkosti v podklade, overiť, či je podklad dostatočne suchý a až potom aklimatizovať laminátovú podlahu. Je to preto, že napr. betón bude po celú dobu uvoľňovať zvyškovú vlhkosť, ktorá by narúšala proces aklimatizácie.
 • Mokré práce v miestnosti, ako sú napr. čerstvé omietky alebo maľovanie, musia byť dokončené pred aklimatizáciou podlahy. Tieto stavebné materiály pri vytvrdzovaní alebo schnutí uvoľňujú vlhkosť.
 • Relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti musí byť v rozmedzí 40-70 % *. Často je to kritický faktor pri novostavbách. V prípade vysokej, alebo nízkej relatívnej vlhkosti, miestnosť nie je vhodná na aklimatizáciu, ani na pokládku laminátovej podlahy.
 • Je dôležité zabezpečiť, aby teplota v miestnosti nebola nižšia ako 18°C *.
 • Povrchová teplota podlahy musí byť minimálne 15 °C *.


* Odporúčané hodnoty ukazovateľov, ako je relatívna vlhkosť alebo minimálna teplota v miestnosti, v ktorej bude prebiehať aklimatizácia podlahy nájdete v návodoch na pokládku konkrétnej značky podlahy. Tieto hodnoty sa môžu mierne líšiť v závislosti od výrobcu podlahy.


Postup aklimatizácie laminátovej podlahy- dôležitých 48 hodín

 • Balíky s laminátovou podlahou aklimatizujte v miestnosti, v ktorej bude podlaha inštalovaná (alebo v miestnosti s rovnakými klimatickými podmienkami).
 • Zabezpečte vhodné klimatické podmienky v miestnosti v súlade s návodom na pokládku podlahy.
 • Vnútorné prostredie, v ktorom bude prebiehať aklimatizácia podlahy a následná inštalácia musí byť stabilné a konštantné. Je potrebné zaistiť stabilné podmienky, pokiaľ ide o teplotu a relatívnu vlhkosť. Aklimatizácia podlahy sa nesmie vykonávať napríklad pri otvorených oknách, čerstvo vymaľovaných stenách, pri nedostatočne suchom podklade a pod. Miesto, kde je podlaha uložená nesmie byť ovplyvnené žiadnymi meniacimi sa podmienkami prostredia.
 • Jednotlivé balíky s podlahou pred aklimatizáciou nerozbaľujte, ponechajte ich v pôvodnom balení od výrobcu (neodstraňujte ani fóliu).
 • Zabalené balíky umiestnite do stredu miestnosti vedľa seba naplocho s malou medzerou pomedzi a s minimálnou vzdialenosťou 50 cm od všetkých stien (záleží od výrobcu), aby ste sa vyhli prípadnej vlhkosti, ktorá by sa v nich mohla skrývať.
 • Vo všeobecnosti prebieha aklimatizácia laminátovej podlahy pred inštaláciou minimálne 48-72 hodín (záleží od výrobcu podlahy). Väčšina laminátových podláh potrebuje približne 48 hodín, aby sa aklimatizovala na nové prostredie. Tento čas stačí na to, aby sa podlaha úplne prispôsobila konečnej teplote a vlhkosti.

Dobré vedieť ...

Nikdy neaklimatizujte laminátovú podlahu v zvislej polohe- ušetríte síce miesto, ale zároveň môže dôjsť k deformácii podlahových dosiek. Dodržiavajte čas aklimatizácie podlahy, ktorý je uvedený v návode na pokládku. Nedodržanie tohto postupu vedie k strate záruky.

Čo sa môže stať ak sa podlaha pred pokládkou neaklimatizuje?

Ak laminátovú podlahu pred pokládkou neaklimatizujete,  môžete mať problém zacvaknúť do seba jednotlivé spoje, čo môže spôsobiť poškodenie zámku alebo odštiepenie rohov. V prípade, že vaša inštalácia prebehne hladko a dosky po dokončení práce budú vyzerať perfektne, zmeny môžu nastať neskôr, keď sa podlaha prispôsobí miestnej teplote a vlhkosti (roztiahne sa, alebo sa zmrští). Na vašej pôvodne dokonale vyzerajúcej podlahe sa môžu začať objavovať vážne problémy, ako napr. medzery, deformácie, ulomenie spojov, vydutie podlahy a pod.