Služby

Služby maloodberateľom:

  • odborné poradenstvo
  • poskytnutie odborníkov na jednotlivé typy montáži
  • obhliadka a zameranie priestoru
  • príprava priestoru pred montážou
  • zabezpečenie dodávky tovaru priamo k zákazníkovi

Služby veľkoodberateľom:

  • odborné poradenstvo a produktové školenia
  • pravidelné stretnutia parketárov a montážnikov spojené s prezentáciami a diskusiou na odborné témy
  • návštevy u výrobcov parkiet, dverí a obkladových panelov
  • doprava tovaru
  • motivujúce obchodné podmienky: vyššie odbery = vyššie zľavy