Montáž soklových líšt EGGER pomocou kovových úchytov

Aj ta najkrajšia novo položená podlaha by vyzerala nedokonalo, ak by sme ju esteticky neukončili v okolí stien kvalitnými podlahovými lištami. Lišty nielenže priestor krásne zladia, ale aj zútulnia. Okrem estetickej funkcie majú lišty aj praktickú funkciu, nakoľko chránia steny pred znečistením a zároveň elegantne prekrývajú nepresné zakončenia podlahy a dilatačné medzery, ktoré vznikli pri pokládke podlahy.

Keďže v našej ponuke nájdete široký výber podláh EGGER a k ním zladených podlahových líšt, pripravili sme pre vás návod, ako nainštalovať 60 mm MDF soklové lišty EGGER pomocou kovových úchytov EGGER Clipstar.

Kovové úchyty sú vhodné pre základný profil líšt EGGER (60 mm). V drážke klipu je možné viesť 1 kábel, ktorý bude za lištou neviditeľný. Výhodou tohto spôsobu montáže je možnosť lišty v prípade potreby zosadiť (napr. pri maľovaní) a opätovne nasadiť.

Postup montáže soklových líšt pomocou kovových úchytov

Pri montáži budete potrebovať zopár praktických nástrojov, bez ktorých sa nezaobídete. Pripravte si soklové lišty, kovové úchyty, meter, ceruzu, pokosovú pílu, vŕtačku, hmoždinky, skrutky a skrutkovač.

Kovové úchyty EGGER Clipstar

Montáž kovových úchytov na stenu :

 • Pripravte si kovové úchyty EGGER Clipstar
 • Umiestnite úchyt na hranu podlahy medzi stenu a podlahovú dosku. Skontrolujte dilatačné medzery medzi podlahovou doskou a stenou: 8 - 10 mm
 • Medzi úchytmi ponechajte vzdialenosť 25 - 50 cm v závislosti od stavu steny. V prípade nerovnej steny sa úchyty pripevňujú na priehlbené a nie na vypuklé body. Pri väčších nerovnostiach stien je možné počet úchytov zvýšiť podľa potreby.
 • Ceruzou označte body k vyvŕtaniu otvorov na stene
 • Pre otvor použite vrták veľkosti 6
 • Vysajte vyvŕtaný otvor a potom vložte dodanú hmoždinku
 • Upevnite úchyt do hmoždinky pomocou dodanej skrutky
 • Vložte do úchytky kábel a potom nasaďte na úchyt lištu a zatlačte ju smerom dole

Ako postupovať pri rezaní soklových líšt

Pri montáži podlahových líšt je dôležité správne meranie a presné spoje. Aj pri rezaní je potrebné postupovať opatrne. Skrátiť sa dá lišta vždy, no pridať nejaké cm navyše už nie. Pred samotným rezom, si preto všetko dobre premerajte. MDF soklové lišty môžete rezať pokosovou pílou, ktorú používajú podlahári. Čím kvalitnejšia bude píla, tým bude uhol dokonalejší a vzhľad spojov v rohoch perfektný.

Spôsob rezania líšt je závislý od spôsobu ich spájania. Lišty je možné napájať bez použitia alebo s použitím plastových prvkov ( rohy, spojky, ukončenia ).

Inštalácia líšt bez použitia plastových prvkov:

 • Inštaláciu líšt začínajte v rohu miestnosti.
 • Na stene si vyznačte vhodnú dĺžku lišty a podľa toho následne lištu zrežte na požadovanú veľkosť pomocou pokosovej píly. Pri rezaní soklových líšt pracujte s veľkou presnosťou.
 • Presný rez je mimoriadne dôležitý ak pri spájaní soklových líšt nepoužívate plastové prvky. V tomto prípade musia konce líšt k sebe dokonale priliehať. Obe lišty preto na koncoch zrežte pokosovou pílou pod 45° uhlom ( v prípade, že roh zviera presne 90 stupňový uhol) a priložte k sebe, aby sa lišty v rohu pekne spojili. Vďaka tomuto rezu spojíte lišty nielen v rohoch, ale aj medzi dvomi lištami pozdĺž steny.
 • Pri práci si dajte pozor, aby ste vždy rezali v správnom smere. Koniec lišty, ktorej jedna strana končí pri zárubni dverí zrežte pod 90° uhlom.
 • Takto zrezané lišty následne zacvaknite na pripravené kovové úchyty.

Spojenie líšt bez použitia rohového prvku

TIP: Napojenie líšt uprostred dlhej steny si vyžaduje použitie viac kusov líšt. Lišty, ktoré budú na seba nadpojené môžete zrezať pod uhlom 45°, aby sa vzájomne prekrývali (zapadli do seba). MDF lišty sú vyrobené z drevných vlákien a preto sa spoje môžu pri zosýchaní dreva mierne oddeliť. Ak budú lišty spojené pod  45° uhlom, oddelenie bude menej viditeľné. Pri montáži natupo (lišty spojené kolmým 90° rezom) by mohlo byť oddelenie spojov viac viditeľné.

Inštalácia líšt s použitím plastových prvkov:

Plastové prvky ladiace s dekorom lišty umožňujú estetické zladenie s lištou. Používajú sa v prípade, ak nechcete soklové lišty zložito zarezávať, ako sme spomínali vyššie. Vďaka nim lišty do seba perfektne zapadnú. Okrem toho plnia tiež ochrannú funkciu- chránia rohy pred mechanickým poškodením ( napr. pri vysávaní) a zároveň chránia spoje líšt pred vnikaním vlhkosti. Sú dostupné v mnohých drevodekoroch a UNI farbách.

Spojenie líšt s použitím plastových prvkov

K MDF lištám EGGER je dostupné bohaté príslušenstvo v podobe plastových prvkov:

 • vonkajšie a vnútorné rohy
 • spojky
 • pravé a ľavé ukončenia

Použitie plastových prvkov výrazne zjednoduší a urýchli inštaláciu líšt a zvládnu ju aj menej skúsení domáci majstri.

 • Inštaláciu líšt začínajte v rohu miestnosti.
 • Na stene si vyznačte vhodnú dĺžku lišty a podľa toho následne lištu zrežte na požadovanú veľkosť pomocou pokosovej píly. Všetky plastové prvky sa nasúvajú na kolmo zrezanú lištu (90° uhol).
 • Plastové prvky nasaďte medzi dve lišty, ktoré sa stretávajú v rohoch ( vnútorný alebo vonkajší roh) alebo v strede steny (spojka) a následne lišty zacvaknite na kovové úchyty. Na ukončenie líšt použite plastové koncovky.

TIP: Pred zakúpením plastových prvkov k lištám je potrebné zrátať si podľa konkrétnej miestnosti, koľko budete potrebovať vnútorných a vonkajších rohov, koľko spojok a koncoviek (pravých a ľavých). Spojky sa rátajú všade tam, kde je stena dlhšia ako 2,4 m.

Montáž podlahových líšt, nie je zložitou úlohou. Pokiaľ ste zručný a máte doma patričné náradie, môžete sa do montáže pustiť aj sami. Ak sa však na montáž líšt necítite, radšej si zavolajte na pomoc odborníka. Zle nainštalované lišty môžu skaziť celý dojem z priestoru.

Pozrite si video montáže soklových líšt EGGER ▼