Dilatačné medzery a ich aplikácia pri plávajúcej pokládke podláh

Plávajúce podlahy sú najčastejšie vyrobené z dreva alebo na báze dreva. Pri inštalácii plávajúcich podláh je preto veľmi dôležité myslieť na vytvorenie dilatačných medzier. Je to dôležitý krok, na ktorý nesmieme zabudnúť, ak sa v budúcnosti chceme vyhnúť zbytočným problémom s podlahou. Možno ste sa s pojmom dilatačných medzier už stretli a možno ešte nie. Preto vám v nasledujúcich riadkoch priblížime, čo vlastne dilatácia znamená, prečo je dôležité tieto medzery vytvoriť a tiež v akej šírke by ideálne mali byť.

Poznáte význam slova dilatácia a dilatačná medzera?

Dilatácia- znamená roztiahnutie, rozšírenie
Dilatačná medzera (špára)- zámerne vynechaná medzera, priestor ponechaný na rozpínanie materiálu

Ako sme už v úvode spomenuli, pri pokládke podlahy plávajúcim spôsobom je nutné vytvoriť dilatačné medzery. Vytvárajú sa po celom obvode miestnosti medzi všetkými stenami a podlahou. Tento voľný priestor umožní pohyb plávajúcej podlahy v prípade zmien interiérovej klímy.

Zmena interiérovej klímy? Ako súvisí s mojou plávajúcou podlahou a prečo musím kvôli tomu vytvoriť dilatačné medzery?

Ak ste sa rozhodli nainštalovať si drevenú plávajúcu podlahu alebo inú podlahovú krytinu, ktorá má nosnú dosku (nosič) vyrobenú na báze dreva (laminátové, korkové, kompozitné podlahy), mali by ste vedieť, že takáto podlaha bude reagovať na zmeny interiérovej klímy. Poďme si priblížiť, čo to znamená.

Nosným materiálom tvrdých podlahových krytín na báze dreva je drevovláknitá doska s vysokou hustotou (HDF), na ktorej je nalisovaná dekoračná vrstva. HDF dosky pozostávajú z 90 % z drevných vlákien. Drevo, ako prírodný obnoviteľný zdroj citlivo reaguje na meniace sa podmienky prostredia, ako je teplo, chlad a vlhkosť. Odborne sa označuje aj pojmom „hygroskopické“, čo znamená, že sa rozťahuje alebo zmršťuje v dôsledku absorbovania a uvoľňovania vlhkosti. Podlaha absorbuje vlhkosť zo vzduchu, čo spôsobí, že sa roztiahne. Podlahové panely preto potrebujú trochu voľného priestoru navyše, aby tento pohyb nebol obmedzený. Inak hrozí, že sa pritlačia k stene a tým dôjde k poškodeniu podlahy (vydutiu alebo deformácií podlahových panelov).

V zimných mesiacoch môže dôjsť pri intenzívnejšom vykurovaní tiež k zmršťovaniu podlahy z dôvodu nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu (menej ako 40%). V takomto prípade je možné udržiavať správnu vlhkosť pomocou zvlhčovačov vzduchu.

Stačí ak vytvorím dilatačné medzery po obvode miestnosti?

Ak máte v miestnosti, v ktorej inštalujete podlahu aj iné pevné objekty, napr. stĺpy, schody, krb, radiátorové rúry, zárubne, kachle a pod. , je tiež nevyhnutné vytvoriť v týchto miestach dilatačné medzery, pretože tieto objekty rovnako ako steny môžu blokovať voľný pohyb podlahy.

 

Dilatačné medzery na prechodoch medzi miestnosťami

Asi každému z nás by sa páčila podlaha položená v jednom kuse v celom dome. Keďže takto položená podlaha pôsobí veľmi atraktívne, mnohí domáci kutilovia to risknú a položia si plávajúcu laminátovú podlahu bez vytvorenia dilatačných medzier medzi miestnosťami ( napr. medzi chodbou a izbami).

My však tento spôsob plávajúcej pokládky neodporúčame! Prečo? Pretože ak si nainštalujete podlahu v jednom kuse bez dilatačných medzier v prechodoch medzi susednými miestnosťami, pohyb podlahy bude výrazne obmedzený, čo môže viesť k poškodeniu podlahových panelov najmä v užších častiach miestnosti. Zároveň tým strácate záruku na podlahu, pokiaľ výrobca podlahy v návode na pokládku uvádza informáciu o potrebe vytvorenia dilatačných medzier v spomínaných miestach.

Dilatačné medzery sa teda na prechodoch medzi miestnosťami vytvoriť musia. Následne sa esteticky prekryjú správne zvoleným prechodovým profilom.

Nesprávna plávajúca pokládka laminátovej podlahy bez vytvorenia dilatačných medzier na prechodoch medzi chodbou a izbami

Dilatačné medzery pri podlahovom vykurovaní

Ak máte v dome nainštalované podlahové vykurovanie, potom by ste mali vedieť, že plávajúca podlaha musí byť po celej svojej ploche vykurovaná rovnomerne. V prípade, že je vykurovací okruh prerušený, musí sa v danom mieste vytvoriť na podlahe dilatačná špára. Napr. ak jednu miestnosť vykurujú dva rozdielne vykurovacie okruhy, pričom každý z nich je riadený samostatne, môže dochádzať prirodzene k rozdielom teplôt, čo môže viesť k vytvoreniu napätia v podlahovom súbore. V takomto prípade musí byť medzi týmito dvoma vykurovacími okruhmi vytvorená dilatačná medzera na podlahe pre zachovanie správnej funkčnosti podlahy.

Dilatačné medzery v miestnostiach väčších ako 10 x 10 m

V prípade, že pokladáte plávajúcu podlahu EGGER v miestnosti, ktorá je väčšia ako 10 x 10 m, je nutné v určitom mieste pokládku prerušiť a vytvoriť dilatačnú špáru, ktorá sa následne prekryje prechodovou lištou.

Zaťaženie plávajúcej podlahy kuchynskou linkou a vstavaným nábytkom

Plávajúce podlahy sa nemajú pokladať pod kuchynské linky ani pod pevne ukotvené skrine, resp. ťažké vstavané skrine, pretože v takom prípade je podlaha na jednej strane pevne prichytená. To vedie k obmedzeniu jej prirodzeného pohybu. Odporúča sa položiť plávajúcu podlahu len s malým presahom za soklovú lištu.

Čo sa stane, keď nenainštalujem dilatačnú medzeru?

Problémy s podlahou súvisiace s dilatačnou medzerou sa najviac prejavujú po vykurovacej sezóne, keď je v interiéri vyššia relatívna vlhkosť. Ako sme už spomínali vyššie, keď sa vlhkosť vzduchu zvýši, plávajúca podlaha sa roztiahne. Ak nie sú vytvorené dilatačné špáry v správnej šírke po obvode miestnosti a všetkých pevných objektoch, je veľmi pravdepodobné, že dôjde k poškodeniu podlahy. Najčastejšie dochádza k nasledujúcim problémom s podlahou- deformácia podlahových dosiek, vydutie podlahy (tento problém nastáva, keď sa podlahové dosky tlačia proti sebe a vytvárajú striešky na povrchu podlahy), vŕzganie, prasknutie spojov a pod. Žiadne z týchto poškodení sa nedá ľahko opraviť. Zároveň tým strácate záruku na vašu novú podlahu.

Akú širokú dilatačnú medzeru potrebujem vytvoriť?

V miestnostiach štandardných rozmerov by mala byť po obvode miestnosti vrátane dverí šírka dilatačnej medzery 8-10 mm. V niektorých prípadoch až 15 mm. Každý výrobca podlahy vo svojom návode na pokládku uvádza šírku dilatačnej medzery, ktorú je potrebné dodržať pre zachovanie záruky. Používa sa tento orientačný vzorec: 1,5 mm dilatačná medzera (obvodová) na meter podlahovej plochy (napr.: dĺžka miestnosti 10 m= 15 mm vzdialenosť od oboch stien). Pre správnu veľkosť dilatačnej medzery odporúčame použiť pri montáži dilatačné kliny.

Dilatačné kliny- ideálna pomôcka na vymedzenie dilatačných medzier

Dilatačné kliny predstavujú výbornú pomôcku pre vytvorenie správnej šírky dilatačných medzier. Používajú sa pri kladení plávajúcich podláh a umiestňujú sa medzi podlahu a stenu. Pri ukladaní prvého radu podlahových panelov vložte medzi stenu a podlahu dištančné kliny vo vzdialenosti približne 50 cm od seba. Nechajte ich na rovnakom mieste, pokiaľ nepoložíte posledný rad, aby sa vám počas práce podlaha neposúvala. Kliny pevne fixujú dilatačnú medzeru a tiež prvé rady montovanej podlahy. Po skončení montáže sa dajú ľahko odstrániť.

Montážny set EGGER Professional obsahuje dilatačné kliny, príklepový blok a páčidlo

Ako zakryť dilatačnú medzeru?

Dilatačné medzery, ktoré vytvoríte nebudú po dokončení pokládky viditeľné, pretože sa prekryjú vhodne zvolenými soklovými lištami alebo prechodovými profilmi vo vzhľade podlahy alebo v inom požadovanom farebnom prevedení tak, aby spolu pekne ladili. Pri niektorých typoch profilov je potrebné pred pokládkou plávajúcej podlahy namontovať základ (podkladový/kotviaci profil) na uchytenie krycieho profilu (napr. HDF profily EGGER). Širokú škálu soklových líšt a prechodových profilov nájdete aj v našej ponuke.

HDF prechodový profil EGGER